2014. gada 24. jūlijā Daugavas muzejā, Doles salā, sešu Daugavas lejteces pašvaldību – Ķekavas, Salaspils, Stopiņu, Ikšķiles, Ogres un Baldones novadu vadītāji un Dabas aizsardzības pārvalde parakstīja līgumu par sadarbību tūrisma jomā.

Seko Daugavas lejteces jaunumiem šeit: www.daugava.travel

Vairāk par kaimiņu novadu tūrisma iespējām:

Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centrs: parkulturu.lv

Stopiņu novada pašvaldība. Tūrisma informācija: www.stopini.lv

Ikšķiles novada Tūrisma informācijas centrs: www.ikskile.lv

Ogres novada Tūrisma informācijas centrs: visitogre.lv

Baldones novada pašvaldība. Tūrisma informācija: www.baldone.lv