Dolomīta atsegums pie Daugavas muzeja

Eiropas nozīmes aizsargājams biotops – ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis atrodas stāvajā Sausās Daugavas krastā Daugavas muzeja teritorijā. Apskatāms 12 m augsts tipisks augšdevona Daugavas svītas nogulumiezis, kura kārtas veidojušās pirms 350 miljoniem gadu.

56.8476, 24.2275