Doles sala – Kultūrvēsture

Doles muižas komplekss

56.8491, 24.2296

Doles sala, Salaspils novads

Sīkāka informācija

Vecdoles pilsdrupas

56.8616, 24.2514

Doles sala, Salaspils novads

Sīkāka informācija

Bergmaņa kaps

56.8646, 24.2426

Taurītes, Doles sala, Salaspils novads

Sīkāka informācija

Piemiņas ansamblis Doles salas appludinātajām mājām

56.8492, 24.2249

Doles sala, Salaspils nov.

Sīkāka informācija

Reintgartena dzimtas kapi

56.8510, 24.2247

Doles sala, Salaspils novads

Sīkāka informācija