Doles sala – Kultūrvēsture

Doles muižas komplekss

56.8491, 24.2296

Doles sala, Salaspils novads

Vecdoles pilsdrupas

56.8616, 24.2514

Doles sala, Salaspils novads

Bergmaņa kaps

56.8646, 24.2426

Taurītes, Doles sala, Salaspils novads

Piemiņas ansamblis Doles salas appludinātajām mājām

56.8492, 24.2249

Doles sala, Salaspils nov.