Piemiņas ansamblis Doles salas appludinātajām mājām

Rīgas HES celtniecības gaitā, laika posmā no 1966.–1974. gadam Rīgas un Ogres rajonos tika nojauktas un applūdinātas aptuveni 180 privātās mājas. Pēc HES uzbūvēšanas ūdens pārklāja lielu Doles salas daļu, Mārtiņsalu, Nolpes salu, kā arī Daugavas krastus Ķekavas, Salaspils, Ikšķiles, Daugmales pusē. Apkārtne pārvērtās līdz nepazīšanai. Aizberot Daugavu, tika aizšķērsots ceļš arī lašiem, vimbām, nēģiem, taimiņiem un citām vērtīgām zivju sugām.

Piemiņas ansamblis applūdinātajām mājām veidots, kā lidojošas salas, kas paceltas virs zemes. Tās balstās uz akmens pīlāriem, kas kā ledlauži stājas pretī Daugavas straumei. Zemi klāj grants segums, iezīmējot Daugavas kontūras. Vidū attēlota Doles sala, tās neapplūdinātā daļa ir apstādīta ar zāli, bet applūdināto daļu veido akmeņu kopums. Uz akmeņu aizmugurējās daļas latviešu ornamenta formā iegravēti nogrimušo māju vārdi.

Tēlniecības ansamblis veidots, lai atmiņās saglabātu bijušās mājas, saimniecības un sadzīvi, kas agrāk ritēja tur, kur šobrīd atrodas Rīgas HES ūdenskrātuve.

Pieminekļa izveides iniciators: Doles salas atbalsta fonds

Autors: tēlnieks Valtis Barkāns

Daugavas muzeja teritorijā, Doles sala, Salaspils nov.

 

56.8492, 24.2234