Piemiņas akmens Salaspils astoņsimtgadei

Uzstādīts pie Salaspils novada Domes, atzīmējot 800 gadus kopš Salaspils pirmo reizi pieminēta rakstītajā vēstures avotā „Indriķa hronikā”. 1185. gadā Ikšķilē uzceļ baznīcu – pirmo zināmo mūra celtni Baltijā. 1186. gadā Mārtiņsalā Meinarda darbības laikā Gotlandes akmeņkaļu vadībā sāk mūra pils (tāpat kā sala, pils, saukta Home) celtniecību, piedaloties arī vietējiem lībiešiem. Mārtiņsalas pils pēc Ikšķiles tiek uzskatīta par otro vecāko mūra celtni.

Pils atradas ļoti izdevīgā vietā – Daugavas ūdensceļa vidū un svarīga sauszemes ceļa tuvumā. Tā celta trapecveidā ar trim mūra sienām un ceturto – koka nocietinājumu Daugavas pusē. No dolomīta kvadriem būvētās aizsargsienas bija 3,25 m biezas. Pils pagalmā gar mūriem sākumā būvētas nelielas koka ēkas, bet 13. gs. otrā pusē – 14. gs. daudztelpu koka ēkas uz dolomīta pamatiem. Centrālā daļa maz apbūvēta un to izmanto kā pagalmu un pulcēšanās vietu. Desmit gadu laikā izveido kastellas tipa pili: četrstūra veida mūra nocietinājumu ar torni ziemeļu stūrī. Lībiešiem vairākkārt izdodas gūt pārspēku pār vāciešiem un uz laiku viņi kļust par noteicējiem, taču 13. gs. pils pilnībā nonāk vācu pārvaldījumā.

Iespējams, jau 1186. gadā salā pastāv arī katoļu baznīca no koka, par tās celšanu nav konkrētu ziņu.  17. gs. baznīcu vizitācijās Mārtiņsalas baznīcu dēvē par vecāko dievnamu Livonijā. “Indriķa hronika” min pirmo seno novadnieku – sešu Mārtiņsalā kristīto lībiešu vārdus: Vilendi, Uldenago, Vade, Valdeko, Gerveders, Vieco. Taču visi lībieši sākumā kristīgo ticību nepieņem.

1197. gadā pie Mārtiņsalas baznīcas iesvētīta pirmā kristīgā kapsēta Latvijā.

Baznīcu noposta 1202./1203. g. ziemā zemgaļu uzbrukumā. Jaunu mūra baznīcu salā ceļ ap 1225. gadu, pat lielāku par Ikšķiles baznīcu. Baznīcu veltī Sv. Mārtiņa godam, ar laiku baznīcas vārdā sāk saukt visu salu (Kirhholm, Martinsholm). Pēc 1298. g. postījumiem baznīcu atjauno, 14.-15. gs. mijā paplašina, un tā pastāv līdz 1577. gadam.

Pils Mārtiņsalā devusi latvisko Salaspils nosaukumu (pils uz salas), bet Mārtiņalas baznīca – vācisko nosaukumu Kirhholm (baznīcas sala). Abus nosaukumus vēlāk attiecina uz Salaspils teritoriju Daugavas labajā krastā.

56.8583, 24.3483