Salaspils Dievmātes Rožukroņa karalienes Romas katoļu baznīca

Kopš XVII gs. pirmās puses, kad Sv. Jura baznīca pāriet Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas īpašumā līdz pat XX gs. 90. gadiem Salaspilī nav savas katoļu draudzes. 1991. gadā Salaspils iedzīvotāja Felicija Rimša lūdz Salaspils domei atļaut reizi mēnesī noturēt dievkalpojumu domes telpās. Salaspils dome dod atļauju un 1991. gada augustā tiek dibināta Salaspils Romas katoļu draudze.  1991. gada 15. decembrī ar arhibīskapa Jāņa Pujata atļauju Rīgas Sv. Antona draudzes prāvests Jānis Vaivods celebrē pirmo Svēto Misi. Tajā piedalās ap 200 cilvēku. Pēc draudzes lūguma Salaspils dome piešķir zemes gabalu baznīcas celtniecībai. 1995. gada jūnijā tiek izsludināts konkurss par baznīcas projektu, bet oktobrī tiek paziņots arhibīskapa Jāņa Pujata lēmums par Salaspils katoļu draudzes aizbildni iecelt Vissvētāko Jaunavu Mariju – Rožukroņa Karalieni. Ar Salaspils pašvaldības un Bonifācija fonda (Vācijā) atbalstu baznīca tiek uzcelta un 1996. gada 10. novembrī iesvētīta.

Šī ir pirmā liela mēroga laikmetīga tipa Romas katoļu baznīca Latvijā. 1976. gadā Vācijā gatavotās ērģeles ar stabulēm uzstādītas baznīcā 1996. gadā. Meistarīgi darinātie altāri, krusta ceļa stacijas, kardināla krēsls, Dieva galds un ambons ir Rīgas Amatniecības vidusskolas dāvinājums baznīcai 2002. gadā. Biktskrēsls atvests no Vācijas. Altāra un griestu lustras dizaina autors Ģirts Burvis. Altārgleznas “Jaunava Marija sniedz Rožukroni Sv. Dominikam un Sv. Sjēnas Katrīnai” autore K. Teivāne. Tā kā baznīcā ir ļoti laba akustika, šeit notiek koncerti.

2016. gadā aprit 20 gadi, kopš baznīca ir uzcelta un iesvētīta.

Rīgas iela 26, Salaspils
+371 26382126 (prāvests Ilmārs Tolstovs)

56.8557, 24.3445