Salaspils Mārtiņa Lutera evaņģēliski luteriskā baznīca

Tā kā pēc HES celtniecības (septiņdesmito gadu sākumā) padomju vara nolēma uzspridzināt Sv. Jura baznīcu, padomju laikā luterāņu draudzei nācās dievkalpojumus noturēt kapličā.

Salaspils evaņģēliski luteriskā draudze oficiāli atjaunota 1991. gada 15.aprīlī. Dievkalpojumi notika pilsētas Domes ēkas pirmā stāva zālē. Draudzē kalpojuši garīdznieki: teoloģijas students Normunds Celmiņš, mācītājs Jānis Saulīte, mācītāja Aīda Prēdele un mācītāja Sarmīte Fišere. 2007. gadā draudze iegādājās dzīvokli Salaspilī, lai tajā varētu noturēt svētbrīžus, bībeles stundas, iesvētes mācības u.c. draudzes pasākumus. 2008. gadā arhibīskaps J. Vanags iesvētīja Salaspils evaņģēliski luteriskā dievnama pamatakmeni un sākās baznīcas celtniecība. Arhitekte G. Graudupe. Pēc astoņiem gadiem, 2015. gada septembrī dievnams nodots ekspluatācijā un tajā likumīgi var pulcēties draudze.  2016. gadā draudzē ir 116 draudzes locekļi. Dievkalpojuma laikā bērniem notiek svētdienas skola pēc Godly Play metodes.

Draudzes mācītāji: dekāns Elijs Godiņš (kalpoja no 2009.g. – 2011.g.) un mācītājs Jānis Cepurītis (kalpoja no 2010. g. – 2015. g.). No 2015. gada septembra- mācītājs Krišjānis Bulle. Pašreizējais mācītājs – Guntars Žīgurs.

Baznīcas priekšā, ozola ēnā ir novietots akmens krusts par kuru teika stāsta: “Kāds mūks, izpirkdams grēkus, nesis granīta krustu no Mārtiņsalas uz labo krastu. Tad bijušas savienojošas laipas. Cik tālu viņš krustu aiznestu, tai vietā jāceļot jauna baznīca. Mūks krustu aiznesis līdz vietai, kur uzcelta Sv.Jura baznīca”. Pēc Rīgas HES uzcelšanas, Sv. Jura baznīcu uzspridzināja. Granīta krustu, no uzspridzinātās baznīcas gruvešiem, izglāba O.Šmits un ilgus gadus glabāja savas mājas pagalmā iemūrētu pagalma zemes nostiprinājuma mūrī. 2014. gadā krusts tika atdots atpakaļ draudzei un tas ir novietots jaunuzceltās baznīcas teritorijā.

Adrese: Rīgas iela 49/1, Salaspils
+371 26133752 (mācītājs Guntars Žīgurs) 

56.8585, 24.3467