Dižliepa

Liepa (Tilia cordata) ar divām galotnēm, viens stumbrs – 3,2 m, otrs – 3 m. Kopējais apkārtmērs – 4,5 m.
Rīgas HES dambja aizsarggrāvja malā, netālu no tiltiņa uz pludmali.

56.8494, 24.3342