Kaimiņu novadi

2014. gada 24. jūlijā Daugavas muzejā, Doles salā, sešu Daugavas lejteces pašvaldību – Ķekavas, Salaspils, Stopiņu, Ikšķiles, Ogres un Baldones novadu vadītāji un Dabas aizsardzības pārvalde parakstīja līgumu par sadarbību tūrisma jomā.

2018. gadā tūrisma klasterim pievienojās Mārupes un Ropažu novadi.

Seko Daugavas lejteces jaunumiem šeit: www.daugava.travel


 

Vairāk par kaimiņu novadu tūrisma iespējām:

Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centrs: http://kekava.travel

Stopiņu novada pašvaldība. Tūrisma informācija: https://stopini.lv/lv/novads/turisma-informacija

Ikšķiles novada Tūrisma informācijas centrs: https://www.ikskile.lv/lv/turisms

Ogres novada Tūrisma informācijas centrs: visitogre.lv

Baldones novada pašvaldība. Tūrisma informācija: http://www.baldone.lv/lv/turisms/

Mārupes novada pašvaldība. Tūrisma informācija: http://www.marupe.lv/lv/turisms

Ropažu novada pašvaldība. Tūrisma informācija: https://www.ropazi.lv/lv/turisms