WiFi pieejas punkti

Bezvadu interneta pieejas punkti, kuros ir pieeja arī datortehnikai un iespēja izdrukāt dokumentus:

  • Tūrisma informācijas centrā – Miera ielā 1;
  • Salaspils novada bibliotēkā – Enerģētiķu iela 9;
  • Dienvidu filiālbibliotēkā – Dienvidu iela 7/3;
  • Sociālajā centrā – Skolas ielā 7;
  • Saulkalnes filiālbibliotēkā – Saulkalne 20-3, Saulkalnē.

Bezvadu interneta pieejas punkti:

  • Salaspils novada domē – Līvzemes ielā 8;
  • Pie „Daugavas muzeja” Doles salā.

Salaspils novada pašvaldības īstenotais projekts “Publisko interneta pieejas punktu izveide Salaspils novadā”