Leiku dižkoki – ozols un osis

Abi dižkoki ir valsts nozīmes dabas pieminekļi. Ozols (Quercus robur) sasniedzis 4,1 m, bet osis (Fraxsinus excellsior) – 3,86 m apkārtmēru.

56.8909, 24.3992