Trauslais vītols

Dižkoks – valsts nozīmes dabas piemineklis. Vītola (Salix fragilis)  apkārtmērs – 4,9 m.

56.85937, 24.33002