Statistika 2016

2016. gadā Salaspils novada Tūrisma informācijas centru apmeklēja 5636 apmeklētāji. Visvairāk apmeklētāju bija maijā, kad to skaits sasniedza gandrīz 900 cilvēku. Pa tālruni un e-pastu apkalpoto klientu skaits bija attiecīgi 165 un 65 tūristi (sīkāk skatīt šeit).

Savukārt 8%  no kopējā apmeklētāju skaita bija ārzemju viesi. Maijā, jūlijā un augustā tūrisma informācijas centru apmeklēja vidēji 90 ārzemnieki mēnesī (sīkāk skatīt šeit).

2016. gadā tāpat kā 2015. gadā visvairāk Salaspils novada Tūrisma informācijas centru apmeklējuši viesi no kaimiņvalstīm – Lietuvas un Igaunijas. Vēl Tūrisma informācijas centrā bieži viesojās arī tūristi no Krievijas, Vācijas un Francijas. Tālākās valsts apmeklētājs šajā gadā bija no Austrālijas (sīkāk skatīt šeit).