Svarīga ziņa tūristu mītnēm, sakarā ar Covid-19 situāciju valstī!

Svarīga ziņa tūristu mītnēm, sakarā ar Covid-19 situāciju valstī!

Tūristu mītnēm katru dienu jāziņo par ārvalstu viesu skaitu  https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27402-turistu-mitnem-katru-dienu-jazino-par-arvalstu-viesus-skaitu

Saskaņā ar 2020.gada 14.marta Ministru kabineta lēmumu, sākot ar 2020. gada 17. martu tiek aizliegta personu un transportlīdzekļu pārvietošanās caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu robežšķērsošanas vietām, kā arī robežšķēršosanās vietām, kas paredzētas vietējai pierobežas satiksmei, izņemot kravu pārvadājumus. Šis lēmums neattiecas uz šobrīd Latvijā esošajiem ārvalstu tūristiem; tiem ir atļauts izceļot no Latvijas Republikas arī pēc aizlieguma spēkā stāšanās.

Lai nodrošinātu Ministru kabineta lēmuma izpildi, katrai tūristu mītnei ir obligāts pienākums katru dienu līdz plkst. 12:00 aizpildīt informāciju par tajā izmitinātajiem ārvalstu tūristiem, norādot, cik tūristi un no kuras valsts ir nakšņojuši tūristu mītnē iepriekšējā naktī.

Informāciju lūdzam pildīt norādītajā tiešsaistes anketā līdz turpmākam rīkojumam: https://forms.gle/SUZRY8NN5fPjR8pQ7

Andra Feldmane

Padomniece uzņēmējdarbības jautājumos
Latvijas Pašvaldību savienība
Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050
Tālr.: 67508565, 29423295
Fakss: 67212241
E-pasts: Andra.Feldmane@lps.lv

16.03.2020|Tēmas: Jaunumi|0 Komentāri

Atstāt komentāru