Tūrisma informācijas centram tiek piešķirta „Q – Latvia” kvalitātes zīme!

Tūrisma informācijas centram tiek piešķirta „Q – Latvia” kvalitātes zīme!

Salaspils novada Tūrisma informācijas centram 2015. gada nogalē Tūrisma attīstības valsts aģentūra (turpmāk – TAVA) piešķīra Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas Q – Latvia kvalitātes zīmi. Lai saņemtu šo kvalitātes zīmi, vairāku mēnešu garumā Tūrisma informācijas centra darbinieku apkalpošanas kvalitāti vērtēja slepenais klients pēc konkrētas vērtēšanas kritērijiem gan klātienē, gan pa telefonu un e – pastu.

TAVA informē, ka Eiropā “Q” kvalitātes sistēmas tūrisma nozarē kļūst arvien plašāk pazīstamas. Arī Latvijā daudzi tūrisma pakalpojuma sniedzēji cenšas iegūt šo kvalitātes zīmi, jo tas ir kā apliecinājums, ka tās īpašnieks nodrošina kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu atbilstoši Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas “Q – Latvia” kvalitātes zīmes piešķiršanas kārtībai. Kā vēl viens pozitīvais aspekts kvalitātes zīmes ieguvējiem ir atpazīstamība TAVA īstenotajās mārketinga aktivitātēs un reklāma informatīvajos kanālos.

Tūrisma organizatore Ieva Tumana pauž gandarījumu par sasniegto: “Tūrisma centrā apmeklētāji bieži gūst pirmo priekšstatu par Salaspils novadu gan kā par tūrisma apskates galamērķi, gan rada kopējo iespaidu par novadu, tādēļ mēs izjūtam lielu atbildību, sniedzot pakalpojumus Salaspils tūrisma centrā. Prieks vēl lielāks, ka pakalpojumu kvalitāte tiek arī novērtēta! Sertifikāta iegūšana ir arī liela atbildība, jo pakalpojumu kvalitāte arī turpmāk ir jānodrošina augstā līmenī un jāturpina tā pilnveidot.”

Arī Salaspils TIC, saņemot šo zīmi un ieviešot minēto kvalitātes sistēmu, palielina savu konkurētspēju, atpazīstamību un prestižu, kā arī šādā veidā informē klientu, ka šeit – Tūrisma informācijas centrā – tiek nodrošināts klienta vajadzībām un prasībām atbilstošs pakalpojums un individuāla pieeja.

Laura Siliņa, tūrisma organizatores p.i

16.03.2016|Tēmas: Jaunumi|0 Komentāri

Atstāt komentāru